Alke

Là-va-beau Care

Middle unit

1 Deur en 2 binnenlades

Hoogte 980 mm (excl. tablet)
Diepte 365 mm
Standaard breedtes : 350 en 400 mm
Op aanvraag : op maat

Tall unit

2 Doors and 2 inner drawers

Height 1680 mm
Depth 365 mm
Standard widths : 350 and 400 mm
On request : custom size